१०. कन्तो, जापान (सेप्टेम्बर – ७.९)

यी हुन् बिश्वकै १० शक्तिशाली भूकम्प

फोटो: पिंटेरेस्ट डटकम